Begeleiding

“De vraag van het individu is leidend. Het uiteindelijke doel is altijd het verbeteren van de commerciële output.”

Van Dam Beweging in Commercie begeleidt organisaties op individueel niveau. Uitgegaan wordt van de sterktes van de persoon en het verder ontwikkelen van zijn of haar commerciële vaardigheden. Daarbij worden vastgeroeste patronen doorbroken en het belang van de eigen bijdrage inzichtelijk gemaakt.

Wat onze begeleiding concreet oplevert, is dat in commerciële trajecten de klant en zijn vraag altijd centraal staan, en niet meer de inhoudelijke kennis van de verkoper. Daardoor kan het aanbod veel klantspecifieker gemaakt worden en wordt de kans op succes sterk vergroot.

Begeleiding wordt onder andere gegeven bij het:

  • zien en benutten van commerciële mogelijkheden;
  • verfijnen van commerciële gespreksvaardigheden;
  • ontwikkelen van inzicht in commerciële trajecten;
  • inzichtelijk maken van klantrelaties;
  • trainen van assertiviteit.

Commercieel medewerkers krijgen zicht op hun sterktes, waardoor ze binnen de organisatie beter ingezet kunnen worden, het beter naar hun zin hebben en de organisatie meer bieden.

Lees meer over de resultaten die wij geboekt hebben