Advies

Meer bezetting, meer omzet

De vraag

De bezetting van ons gerenommeerde vier sterren hotel, café, restaurant loopt terug. Hoe krijgen we meer bezetting en dus meer omzet?

De aanpak

Om het mogelijk te maken meer klanten binnen te halen, zijn op basis van interviews en onderzoek een aantal veranderingen voorgesteld:

 • Bepalen van de doelgroep en aan de hand daarvan bepalen van de usp’s.
 • Installeren van een klant- en offertevolgsysteem en leren hoe dit te gebruiken.
 • Focussen op een eenduidig prijsbeleid.
 • Inschakelen van een reclamebureau om alle uitingen eenduidig en herkenbaar te maken.

Het resultaat

De bezettingsgraad en de omzet van het hotel, café, restaurant zijn significant gestegen!

Want door het succesvol implementeren van de voorgestelde veranderingen:

 • Werd de herkenbaarheid van het hotel, café, restaurant sterk verbeterd waardoor men de klanten waar men zich op richt ook binnenkrijgt.
 • Door een eenduidig prijsbeleid in te voeren, trekt men nu klanten waar de dienstverlening op afgestemd is en die terugkomen.
 • Door het offertevolgsysteem worden meer offertes verzilverd.
 • Door het offertevolgsysteem wordt er beter gepland waardoor de bezettingsgraad van het hotel en het restaurant sterk verhoogd zijn.
 • Door het klantvolgsysteem wordt nu gericht met klanten gecommuniceerd en worden aanbiedingen op maat verstuurd zodat de respons in de vorm van vervolgboekingen sterk gestegen is.

Investeren in klanttevredenheid loont

De vraag

De tevredenheid over de dienstverlening van onze bank is dramatisch gedaald, zo blijkt uit een extern onderzoek. Hoe keren we dit tij?

De aanpak

Door een serie interviews te houden, werd duidelijk dat als gevolg van veranderingen binnen de organisatie medewerkers nog erg betrokken waren bij hun oude werkzaamheden. Met als gevolg dat zij wel bekwaam, maar nog niet ervaren waren in hun nieuwe taken.
Om dit te ondervangen zijn een aantal praktische verbeteringen voorgesteld:

 • Het maken van heldere taakafbakeningen.
 • Een planning voor de overdracht van taken.
 • Een planning voor de overdracht van klanten.

Bovendien zijn twee medewerkers gecoacht op interne assertiviteit.

Het resultaat

Na invoering van de voorgestelde verbeteringen was in korte tijd de klanttevredenheid weer terug op het hoge niveau!