Begeleiding

De behoefte van de klant is waar het om gaat

De vraag

Twee buitendienstmedewerkers van ons middelgroot aannemersbedrijf denken te veel in technische oplossingen. Hoe versterken wij hun commerciële vaardigheden zodat zij niet alleen inspelen op de vraag van de klant, maar ook op de behoefte van de klant?

De aanpak

Beide medewerkers zijn:

  • Gecoacht in commercieel denken.
  • Individueel getraind in commerciële gesprekstechnieken.

Het resultaat

De medewerkers hebben hun focus verlegd van technische (on)mogelijkheden naar het invulling gegeven aan de werkelijke behoefte van de klant.

Nieuwe medewerkers sneller succesvol inzetten

De vraag

Een groep jonge, goed opgeleide mannen en vrouwen moet worden ingewerkt, commercieel worden opgeleid, hun frisse elan behouden en langer dan een halfjaar bij het bedrijf blijven. Kun je daarvoor zorgen?

De aanpak

Gekozen is voor een gezamenlijke en een individuele aanpak:

  • Iedere nieuwe medewerker is individueel gecoacht.
  • Een commerciële training werd gezamenlijk gevolgd, zodat veel van elkaar werd geleerd.

Bovendien zijn gesprekken met de managers die deze groep aansturen gevoerd om de vorderingen te bespreken.

Het resultaat

Door de individuele coaching, de gezamenlijke training en de gesprekken met het management:

  • Konden nieuwe medewerkers veel sneller extern ingezet worden.
  • Kregen nieuwe medewerkers eigen verantwoordelijkheden.
  • Waren ze eerder zelfstandig succesvol.
  • Waren er in het eerste jaar geen uitvallers.