Meetsystemen

Inzicht in uw offertestroom is inzicht in de te verwachten omzet

De vraag

Omdat onze middelgrote onderneming veel klanten met kleinere opdrachten heeft, worden er veel offertes uitgebracht. Hoe maken we inzichtelijk wat de status van deze offertes is en hoeveel werk we in een bepaalde periode kunnen verwachten?

De aanpak

Om te beginnen zijn alle offertes opgenomen in een eenvoudige Excel spreadsheet. Daarna is bepaald in welke fase de verschillende offertes zich bevinden: aangevraagd, verstuurd, besproken, besloten, getekend. Afhankelijk van de fase waarin de offerte zich bevindt, wordt een waardering toegekend die de scoringskans weergeeft.

Het resultaat

Op eenvoudige wijze is een compleet overzicht verkregen van alle uitstaande offertes en van de periode waarin de opdracht en dus de omzet te verwachten is. Bovendien worden alle offertes blijvend gevolgd en valt er daardoor geen omzet meer weg.

Sneller resultaat met de juiste personen om tafel

De vraag

Omdat wij omvangrijke projecten aanbieden aan een beperkt aantal klanten, is het voor ons van groot belang te weten of we met de juiste personen contact onderhouden. Hoe brengen we in kaart wie een rol spelen in het besluitvormingsproces?

De aanpak

Om zowel de relatie met de klant te waarderen als de mate waarin de contactpersoon bijdraagt aan het besluitvormingsproces, is in samenwerking met de accountmanagers een compleet meetsysteem ontwikkeld. Door op diverse manieren gegevens te combineren, maakt het systeem inzichtelijk of met de juiste personen contact wordt onderhouden. Welke contactpersonen veel aandacht behoeven, en welke minder.

Het resultaat

Het systeem helpt de accountmanagers betere keuzes in hun relatiebeheer te maken. Hierdoor gebruiken ze hun tijd effectiever, en boeken ze meer en sneller resultaat.